Choď na obsah Choď na menu
 


Materiálne podmienky MŠ

Obrázok

             Naše zariadenie, ktoré je v prevádzke bez právnej subjektivity a jeho zriaďovateľom je mesto Želiezovce, disponuje rozpočtom na každý kalendárny rok. Odsúhlasuje sa v Mestskom zastupiteľstve pri Mestskom úrade v Želiezovciach. Z rozpočtu zabezpečujeme najpotrebnejšie veci k bezproblémovému chodu prevádzky MŠ, ako výtvarné materiály, hračky, didaktické a športové pomôcky pre deti, kancelárske potreby, metodické materiály a knihy, čistiace prostriedky, zariadenia a iné.

              Menšie výdavky hradí MŠ z pokladnice, ktorej obsah je mesačne 33,19 eur, t.j. 1.000.- Sk.

              Za moderné vybavenie materskej školy vďačíme aj našim ďalším aktivitám:

-  Pravidelne sa informujeme o možnostiach získania finančnej pomoci pre MŠ v rôznych nadáciách, vypracovávame projekty.

-  Našimi stálymi potenciálnymi zdrojmi sú projekty Ministerstva školstva SR, nadácie Rákóczi Szövetség z Maďarska, projekty z dotácie mesta Želiezovce a iné.

-  V rokoch 2002-2005 sme boli účastníkmi trojročného medzinárodného školského projektu COMENIUS 1. Dostalo sa nám cti zastupovať našu krajinu u našich projektových partnerov v Nemecku, Rakúsku, Španielsku a Maďarsku.

-  Každoročne prijímame finančnú čiastku – dary od priateľov našej MŠ darovaním 2 % zo svojich daní. Využívajú sa v priebehu školského roka čo najefektívnejšie v prospech našich škôlkarov. Takéto peňažné dary spravuje MŠ s pomocou Združenia Maďarských rodičov na Slovensku pri MŠ s VJM, SNP 9, Želiezovce, ktoré je zaregistrované a disponuje vlastnou vkladnou knižkou. V spolupráci so spomínanou organizáciou máme na zreteli požiadavky a potreby našich detí. Zároveň táto organizácia patrí tiež medzi našich najstabilnejších podporovateľov z hľadiska morálneho i finančného.

-  Pravideľne vyhľadávame sponzorov.

               Materiálno-technické i priestorové podmienky plne zodpovedajú požiadavkám pre kvalitnú a podnetnú výchovu a vzdelávanie detí predprimárneho veku.

Obrázok