Choď na obsah Choď na menu
 


Naše sviatky

Obrázok

            V našej materskej škole tvoria hlavný pilier medzi sviatkami tie, ktoré sú spojené s jednotlivými ročnými obdobiami.

             Dôležitú súčasť našej edukačnej činnosti tvoria sviatky, ich predchádzajúca prípravná atmosféra plná detského očakávania, tradície a zvyky s nimi spojené. Za jednou z našich hlavných úloh pokladáme oboznámenie detí so sviatkami, tradíciami nášho bydliska a okolia, oživenie týchto tradícií a ich zachovanie pre ďalšie pokolenia.

             Usilujeme sa o to, aby sme aj prostredníctvom zachovávania ľudových tradícií ďalej upevňovali úzku spoluprácu s rodičmi našich detí a ich rodinami. Predsviatočné prípravy a väčšina osláv sa konajú v aktívnej spoločnosti rodičov.

          Každý sviatok predchádza určitá prípravná fáza, počas ktorej zakladáme na detskú zvedavosť a kreativitu – pripravujeme pre ne rôzne tvorivé aktivity, plánovanie, prípravu a radosť z očakávania. 

 
TRADÍCIE
 
pestované našou materskou školou

 

·         Mikuláš

·         Vianoce

·         Nový rok

·         Fašiangy – maškarný ples

·         Spoločný kultúrny program so ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

          v Želiezovciach z príležitosti zápisu do ZŠ

·         Medzinárodný deň žien

·         Veľká noc

·         Deň matiek

·         Challenge Day - tradičné športové dni mesta Želiezovce

·         Medzinárodný deň detí

·         „Szólj, síp, szólj...“ – tradičné folklórne stretnutie škôlkarov obvodu Želiezovce

·         Rozlúčková slávnosť staršej vekovej skupiny detí – ukončenie školského roka

Obrázok