Choď na obsah Choď na menu
 


Denný poriadok

Obrázok

 

6:30 - 8:00

príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti

8:00 - 8:15

ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

8:15 - 8:30

osobná hygiena

8:30 - 8:50

desiata

8:50 - 11:15

edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku

11:15 - 11:30

osobná hygiena

11:30 - 12:00

obed

12:00 - 12:15

osobná hygiena

12:15           

odpočinok

14:00 - 14:20

pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena

14:20 - 14:35

olovrant

14:35           

edukačné aktivity, hry a hrové činnosti

15:00 - 16.30

hry a hrové činnosti, rozchádzanie sa detí - odchod domov

 Obrázok